איור מס’ :13 מערת כוכים שנחתכה על ידי כביש משמר העמק - עין השופט. הכביש חתך את הכוכים הנראים לעין כיום. צילמה א' ממן.