איור מס’ 12ב: חלוקת קרקעות באזור שכם (מדרום להר גריזים). ניכרת חלוקת קרקעות מאורגנת (מהתקופה הרומית) ומערכת מדרגות נרחבת ומתואמת שיד אחת תכננה וביצעה. מתוך ספראי, ז’, תשמ”ו, “שכם בתקופת המשנה והתלמוד”, בתוך: דר, ש’ וספראי, ז’ (עורכים), מחקרי שומרון, תל אביב, צילום .75