איור מס’ :12 מערכת מדרגות חקלאיות ביוון. מתוך ,Wells ,B. (ed.), 1992 Agriculture in ,Ancient Greece .Stockholm ניכר שאין כאן מערכת מלוכדת אלא סדרת מערכות, וכל חקלאי בנה מדרגות בחלקה שלו ללא תיאום עם שכניו.