איור מס’ :11 מערת קבורה ליד חורבת סוסיא, מבט מרחוק. צילם א’ איטלי.