איור מס’ 10א-ב: תעלות ניקוז לבור בשטח המגורים בחורבת סוסיא. צילם א’ איטלי.