איור מס’ :10 התקן נעילה לבור, בסוסיא בדרום הר חברון. צילם א’ איטלי.