איור מס’ 9א: מערכת דרכים בין יישובים באזור עבלין בגליל התחתון. מתוך ספראי, שם.