איור מס’ :9 מערכת דרכים באזור ערב שבגליל התחתון. מתוך ספראי, הכלכלה, עמ’ .283