איור מס’ 8א: שתי אבני פתח על הדרך לחורבת בורגין. אבנים אלו סימנו כנראה את הכניסה ליישוב, לידן היה פתח נוסף שממנו השתמרה אבן אחת.