איור מס’ 7א: אמת מים בתוך שטח בנוי בשוני. צילמה ד’ ספראי.