איור מס’ :7 אמת מים עירונית בהירפוליס שבתורכיה. צילם מ’ בר דרומא.