איור מס’ :6 אמת ניקוז בירושלים (מקולקלת, בלשון המשנה), מדרום לחומה העותומנית. צילמה ע’ ספראי.