איור מס’ 4א: אמות מים לניקוז בירושלים (שטח החפירות מדרום לחומה העותומנית). צילמה ע’ ספראי.