איור מס’ :4 המתקן מחמת, גלגל אנטליה עם “טופחים” (כלי החרס המיוחדים לשאיבת המים). צולם במאה ה- 19 על נהר חמת בסוריה בעת פעולה. מתוך ,.Oleson, J.P 1984, Greek and Roman Mechanical Water-Lifting Devices: The History ofTechnology, Toronto, .p. .551