איור מס’ :2 מתקני השקאה. משמאל גלגל אנטליה, מימין למעלה גלגל לשאיבת מים, תכנית תאורטית של פילון (סופר יווני). למטה מימין קילון פשוט. מתוך ,Feldhaus, F.M., 1930, Die Technik der antike und des mittelalters .Hildesheim, p. 145