איור מס’ 1ב: אמת המים של עין צור, למרגלות הכרמל. האמה הובילה לברכה וממנה הושקו חלקות שלחין. צילם י’ פיקסלר.