איור מס’ :1 בית השלחין, מדרגות מושקות בהרים. עין לימן בגליל, מעיין וערוגת שלחין לידו. צילם י’ פיקסלר.