מבוא

מסכת מועד קטן עוסקת בהלכות חול המועד , בהלכות הקובעות אילו מלאכות מותרות במועד ואילו אסורות . המשנה מונה אף שורה של מלאכות שאסור לעשותן במועד כדי שאדם יעשה אותן ערב החג ולא ידחה את עשייתן לימי חול המועד , כדי שלא ייכנס לחג כשאינו מסופר או בבגדים שאינם מכובסים . המשניות האחרונות במסכת דנות בנוהגי אבלות במועד ( פ " ג מ " ה - מ " ט ) . הן עוסקות בהלכות אבלות במועד , אך הן המקור העיקרי במשנה הסודר את נוהגי האבלות גם בימות חול . המועד וחול המועד במקרא מן המקראות הסודרות את חג הפסח וחג הסוכות יש ללמוד שאין כל ימי חג הפסח וימי חג הסוכות שווים במעמדם . על חג הפסח נאמר : " שבעת ימים מצות תאכלו " ( שמות יב טו ) , אך רק : " וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש " ( שם טז ) . כיוצא בו בחג הסוכות : " חג הסכות שבעת ימים לה ' " ( ויקרא כג לד ) , אך רק " ביום הראשון מקרא קדש ... ביום השמיני מקרא קדש " ( שם לה - לו ) . במדרש ההלכה נדרשה ההלכה שאף ימי חול המועד נקראו מקראי קודש : " אין לי אלא יום טוב הראשון והאחרון שהם קרויין מקרא קודש , חולו של מועד מנין , תלמוד לומר אלה מועדי ה ' אשר תקראו אותם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ