משנת ארץ ישראל

עם פירוש ספראי מסכתות מועד קטן וחגיגה הוצאת אוניברסיטת בר אילן מכללת ליפשיץ משנת ארץ ישראל מסכתות מועד קטן וחגיגה עם מבוא ופירוש מאת שמואל ספראי וזאב ספראי בהשתתפות חנה ספראי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ