ביבליוגרפיה

ספרות מקור אדר , תש " ס אדר נעמי ( עורכת ) , יום כיפור בבית השיטה בין שימור לשינוי , תרפ " ט – תשנ " ט , בית השיטה , תש "ס אוגוסטינוס , 2001 אוגוסטינוס , וידויים ( תרגום : אביעד קליינברג ) , תל אביב , ידיעות אחרונות , 2001 אורלנד תשנ " ז , א אורלנד יעקב , מבחר כתבים , א , ירושלים , מוסד ביאליק , תשנ "ז אורלנד , תשנ " ז , ב אורלנד יעקב , מבחר כתבים , ב , ירושלים , מוסד ביאליק , תשנ "ז אורלנד , תשנ " ז , ג אורלנד יעקב , מבחר כתבים , ג , ירושלים , מוסד ביאליק , תשנ "ז אליעז , תשל " ז , א אליעז רפאל , שירים , א , תל אביב , ספרית פועלים , תשל "ז אליעז , תשל " ז , ב אליעז רפאל , שירים , ב , תל אביב , ספרית פועלים , תשל "ז אלמי , 1982 אלמי ליובה , שירים ופואמות , רחובות , פרטי , 1982 אפלפלד , 1999 אפלפלד אהרן , סיפור חיים , ירושלים , כתר , 1999 אפלפלד , 2008 אפלפלד , אהרן , והזעם עוד לא נדם , אור יהודה , כנרת , זמורה ביתן , 2008 אפלפלד , תש " ע אפלפלד אהרן , האיש שלא פסק לישון , אור יהודה , כנרת זמורה ביתן , תש "ע אריכא , תש " ו אריכא יוסף , לחם וחזון , תל אביב , טברסקי , תש "ו באר , תשנ " ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן