מפתח אישים

אברהם ( המקראי ) 277 , 246 אברהמס , רוג ' ר 233 אגדתי , ברוך , 94 , 90 , 89 , 88 , 87 , 86 , 34 , 109 , 108 , 107 , 106 , 105 , 104 , 99 , 98 , 131 , 128 , 127 , 125 , 117 , 113 , 112 , 157 , 148 , 142 , 140 , 139 , 137 , 133 , 192 , 184 , 173 , 169 , 164 , 161 , 160 , 212 , 211 , 209 , 207 , 206 , 195 , 194 , 268 , 264 , 244 , 237 , 232 , 231 , 228 , 328 - 327 , 314 , 288 , 287 , 273 , 271 403 אוסישקין , מנחם 411 , 320 , 173 , 109 , 30 אופיר , עדי -387 386 אופרמן , ישעיהו 333 אוקין , סוזן 154 אוריין , דן 310 אחד העם ( אשר גינצברג ) 394 , 188 אחשוורוש , 158 , 146 , 144 , 126 , 123 , 116 , 296 , 285 , 244 , 203 , 202 , 201 , 198 335 , 312 , 306 איבסן , הנריק 62 איזבלה ( מלכת ספרד ) 317 איזנשטט , שמואל נח 311 איינשטיין , אלברט 85 איסרליש , משה ( הרמ " א ) 348 אלדמע ( אייזנשטיין / אבן ברזל ) , אברהם , 264 , 226 , 225 , 224 , 207 , 75 , 71 , 63 -372 361 , 336 , 265 אלחנני ( ספוז ' ניקוב ) , אריה 122 אליאדה , מירצ ' ה 247 אליאס , נורברט 344 , 337 , 233 , 28 אליעזר ( המקראי ) 361 , 246 אלכסנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב