ביבליוגרפיה

מקורות ראשוניים ארכיונים ואוספים אוסף הכרזות בבית הספרים הלאומי אעת " א – הארכיון ההיסטורי של עיריית תל אביב יפו אצ " מ – הארכיון הציוני המרכזי ארכיון המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה , החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב ארכיון ספילברג – ארכיון הסרטים היהודיים ע " ש סטיבן שפילברג עיתונים , עלונים , ביטאונים ותקופונים דאר היום דבר האור הארץ החירות העולם הפועל הצעיר הצבי טורים ידיעות עיריית תל אביב כלנוע כתובים עתון מיוחד קונטרס קרובץ לפורים תרצ "ה קרננו Palestine Post מקורות משניים אבינרי , שלמה . תש " מ . הרעיון הציוני לגווניו : פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית , תל אביב : עם עובד . אבינרי , שלמה . תשנ " ד . " הציונות והמסורת הדתית היהודית : הדיאלקטיקה של גאולה וחילון " . ציונות ודת , בעריכת שמואל אלמוג , יהודה ריינהרץ ואניטה שפירא , ירושלים : מרכז שז " ר , עמ ' . 18 - 9 אבינרי , שלמה . תשנ " ח . " דרכו של הרצל לגיבוש תודעה לאומית יהודית " , אלפיים , . 287 - 254 : 15 אביצור , שמואל . תשל " ו . חיי יום יום בארץ ישראל במאה התשע עשרה , ירושלים : א' רובינשטיין . אבן זהר , איתמר . . 198...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב