רצף ותמורה בחגיגות הפורים בתל אביב

בתרבות העברית החדשה הומצאו מסורות רבות , ובהן קבלת שבת בגני הילדים , טקסי יום העצמאות בהר הרצל , אירועי תל חי ועוד . חגיגות הפורים בתל אביב היו מן החשובות שבהן , ובוודאי הגדולות שבהן . הגם שמרביתן היו פיתוח ברמה כזו או אחרת של פרקטיקות במסורת היהודית הגדולה , רק מעטות מן המסורות הללו אכן הסתמכו באופן ישיר על העבר , בטענה שהן משעתקות אחת לאחת פרקטיקות תרבות קודמות כדי ליצור לעצמן לגיטימציה . כפי שמראים רבים מחוקרי המסורות המומצאות של היישוב , נוצרה ביישוב דת אזרחית עשירה , שאמנם עשתה שימוש נרחב במוטיבים מסורתיים , אבל לא שעתקה אותם . גם במחקר זה ראינו כי בחגיגות הפורים בתל אביב נעשה שימוש מועט ביותר בפרקטיקות המסורתיות של חגיגות 29 " הערות ורשימות – ג . פורים בתל אביב " , הפועל הצעיר , 24 כ " ד אדר ב תרפ " ט , , 5 . 4 . 1929 עמ ' . 16 - 15 30 כך רואה אותה ובר . ראו ובר תש " ם , עמ ' . Weber 1964 , pp . 115 - 118 ; 3 31 ראו למשל ; Zerubavel 1995 , p . 110 בר גל תשנ " ט , פרק ; 6 , 2 סיטון תשנ " ט , למשל עמ' ; 148 זעירא , 2002 בעיקר פרק ; 4 בן עמוס . 2004 הפורים . חוגגי פורים בתל אביב היט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב