הז'אנר הקרנבלי: עממיות, עירוניות, ריבונות

מניתוח אופני השימוש של בני התקופה במילה " קרנבל " עד כה עלתה קונוטציה מרכזית אחת חשובה של המושג : " עממיות " , כלומר – אותנטיות . ואולם מלבד קונוטציה זו הקרנבל שימש ז ' אנר ואינטר טקסט לחגיגות הפורים בתל אביב ולאופן הבנתן . חלקים חשובים מן המסגרת הבסיסית של הז ' אנר אכן התקיימו בקרנבל של תל אביב בכמה מוטיבים חשובים : ראשית , בהדגשת תוחלת החיים העצומה של הגוף הקולקטיבי הגדול , הבא לידי ביטוי בזרם האדיר של העלייה לרגל לתל 93 ראו , למשל , סירוב של הוועדה לאפשר לסטודיו המחול של דניה לוין להשתתף בטקס הפתיחה של חגיגות הפורים , שכן " לא נוכל , מטעמים חינוכיים , להוציא לפני קהל של עשרות אלפים איש , ילדות בנות " 15 - 14 ( מכתב מממלא מקום מזכיר עיריית תל אביב לגברת דניה לוין , ה ' אדר א תרצ " ב , , 15 . 2 . 1932 אעת " א , תיק ג . ( 04 - 3218 94 התיאור שמתאר דה מטה , למשל , את הקרנבל הפרוע בריו דה ז ' נירו – ולא מדובר בתחרות הסמבה הרשמית המצולמת בכל העולם – מזכיר במידה רבה את תיאור הקרנבל של תל אביב בסרט זה . ראו . DaMatta 1984 95 על מלחמת המינים בפורים שפיל ראו בלקין , 2002 עמ ' . 170 - 146 אבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב