פרק עשירי "שום הוללות חסרת טעם" – הקרנבל, הפולקלור ותהליך התרבות

בפרק זה ננסה להבין מה הייתה משמעותו של המושג " קרנבל " בעיני חוגגי הפורים בתל אביב . לכאורה , על פי ההגדרות רבות ההשפעה של בחטין , מדובר באתר תרבותי פורע סדר , שבו מודגש ה " רובד התחתון " של הגוף , ותמות כמו פריון וצמיחה מומחשות באמצעות עיסוק אובססיבי באוכל ובמין . לדעת בחטין , הקרנבל של שלהי ימי הביניים והרנסנס היה גם אתר חברתי ייחודי , שבו ניתנה לאנשים הרגילים הזדמנות לבטא סוג של אוטופיה שוויונית , הבזה להיררכיות החברתיות ולנוקשות של האידאולוגיה הכנסייתית . בחטין מדבר לא רק על הקרנבל כתופעה היסטורית , אלא גם על קרנבליות כז ' אנר תרבותי עצמאי המביא לידי ביטוי את המאפיינים האלה , ויש לו קיום אוטונומי ביחס לכל ההיררכיות האחרות ; וגם אם אין הוא מבטל אותן , הוא מאפשר שלא לנהוג בהן רצינות יתרה . למרות שמץ רומנטיות יתרה שיש בהן , הגדרות אלו התקבלו על דעת רבים בספרות המחקר ההיסטורית והאנתרופולוגית . 1 זוהי תמצית תפיסתו ההיסטורית הפילוסופית הייחודית של בחטין באשר לעולם הקרנבל . ראו בעיקר . Bakhtin 1968 , for example pp . 10 , 81 וכן ; Bakhtin 1981 , pp . 166 - 224 בחטין . 2007 הגדרה תמציתית ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב