יום הדין לתנין ומודעת נדל"ן קרובץ לפורים תרצ"ה, עמ' XI