היעד

מה קורה כשמגיעים עולי הרגל למרכז ? בחגיגת ההמונים באתר המקודש מבחין טרנר בשלושה מרכיבים : הרצינות , השעשוע והמסחר . שלושת המרכיבים הללו 27 " אמר עזמות " , דאר היום י " ט אדר תרצ " ג , . 17 . 3 . 1933 28 " חיפה " , דאר היום כ " א אדר תרצ " א , . 10 . 3 . 1931 29 ראו למשל . Barber 1991 , p . 151 30 " ירושלים – פורים שנדחה " , דאר היום י " ט אדר תרצ " א , ; 8 . 3 . 1931 " תל אביב ויפו – אסרו חג של פורים " , הארץ י " ט אדר תרפ " ח , ; 11 . 3 . 1928 " פתח תקוה " , דאר היום י " ב אדר תרצ " ד , . 27 . 2 . 1934 31 ראו . Turner 1974 , p . 221 חופפים בדיוק לשלושת המניעים של היוזמים לארגונן של החגיגות : גיוס אידאולוגי , בידור המונים ועידוד הכלכלה , והתמהיל שלהם הוא שיצר את האידאולוגיה הציונית העירונית , שכיניתי אותה " לאומיות של כיף " : ( 1 ) הרצינות : בשלב האחרון שלה , כזכור , התאפיינה העדלידע ברצינות רבה , ואיבדה גם את שמץ המחויכות שהייתה מנת חלקה בשלב הקודם . תוכני העדלידע עוצבו באופן הממחיש את הריבונות היהודית , והשפה המדגימה שהשתלטה עליו לאחר 1932 שיוותה למקצת המיצגים חזות טרגית ונוראת הוד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב