לוח :1 הערכה מספרית של מבקרי הקרנבל בתל־אביב לפי עיתוני התקופה, ביחס למספריהם של היהודים תושבי תל־אביב וארץ־ישראל <sup>6</sup>