לקראת 1936 – התמקצעות יתר וקריסה

כבר בשלב הראשון , עוד קודם שהקרנבל הגיע לשלב השיא שלו בשנת , 1932 בלטה מגמתה של העירייה להפקיד כל פרט אפשרי בידיהם של מומחים ( כמגמתה הכללית בכל עניין ) , ולצורך זה החלו להעסיק אמנים בשכר באופן שיטתי . כבר ב 1929 הוחלט כי 121 " בתל אביב ויפו " , הארץ ט " ז אדר ב תרצ " ב , ; 24 . 3 . 1932 " תל אביב " , דאר היום י " ב אדר תרצ " ג , ; 10 . 3 . 1933 " ירושלים " , דאר היום י " ד אדר תרצ " ג , . 12 . 3 . 1933 122 ראו . Palestine Post 2 . 3 . 1934 123 מכתב מאגודת הסופרים להנהלת העירייה בבקשה לבטל את העדלידע לרגל האבל על מות ביאליק , , 23 . 12 . 1934 אעת " א , תיק ג ; 04 - 3220 מכתב מאגודת הציירים והפסלים להנהלת העירייה בהצטרפות לבקשה זו , ; 15 . 1 . 1935 תגובה רשמית לעיתונות מטעם העירייה , בלי תאריך , אעת " א , . 04 - 3222 ההדגשה במקור . על יד הועדה תעבוד קבוצת אמנים בשכר שתכין תכנית מלאה של החגיגות ושל קישוט העיר לאורכה ולרוחבה על שכונותיה , בתיה , מוסדותיה וגניה , משטח הירקון ועד האחרונה שבשכונות , ומתן עצה והדרכה לתושבים ולמציגים , לבתי החרושת וכו ' באופן שכל פרט קטן וכל מוצג בתהלוכה יעשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב