פרק שביעי "כולכם לתל־אביב לחגיגות הפורים" – חג מקומי ולאומי בתל־אביב