פרק שישי "מסרת שניה (!), מסרת מודרנית" – שיח המסורת בנשפים המסורתיים