פרק חמישי "מצב־רוח מתנופף כדגל" – נשפים והבניית זהות לאומית