אסתר המלכה: הקשרים פרשניים

עם זאת , אין זאת אומרת שבהופעת היופי הנשי בספרה הציבורית לא היה משום ייצוג של המסורת , אלא שכאן נעשה הדבר באופן אחר לגמרי . שכן , למרות דברי 57 מכתב מעו " ד מ ' גרשון לעיריית תל אביב , , 1 . 3 . 1932 אעת " א , תיק א . 04 - 3219 ראו ישעיהו ג , . 16 58 אביזוהר , לעיל , הערה . 47 על היעדר ביקורת מצד ארגוני הנשים ראו Helman 2006 , note . 71 ; Stern 2006 , p . 149 על ביקורות דומות בארצות הברית כבר בשנת , 1922 שנתיים לאחר הנהגת התחרויות , ראו . Ballerino - Cohen & Wilk 1996 , pp . 6 - 7 בעיתון דבר התפרסמה מחאה על המנהג בחתימת " תימנית " אנונימית , אבל הזהות המוחלטת בין הנאמר במכתב לבין נימוקיו של אז " ר מחשידה את הטקסט כפיקציה . ראו " בחירות לאסתר המלכה תימנית " , דבר ח ' אדר תרצ " א , , 25 . 2 . 1931 עמ ' . 3 עם חמישה עשר חותמי הכרוז של אז "ר ( לעיל , הערה 49 ) נמנתה אישה אחת . 59 על מאבקים אלו ראו למשל ; Fogiel - Bijaoui 1992 ברנשטיין ; 1993 ספרן תשס " ו . צריך לדייק ולומר שרבים מארגוני הנשים עצמם עסקו בייצוב הסדר המגדרי המזהה את האישה עם הספרה הביתית . ראו רזי , 2009 עמ ' . 300 - 272 המתנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב