"מי רוצה להיות אסתר המלכה ונסיכתה לשנת "?1930 הזמנה לנשף פורים במדיסון־סקוור־גרדן, 1930 ספריית שער ציון – בית אריאלה, אוסף התמונות, תיק חגים, פורים 1460