מודעת אהל פורים, נשפי אגדתי הארץ, אדר ב' תרצ"ב, 19.3.1932