הילכו שניים יחדיו? קק"ל ואגדתי

האינטליגנציה הציונית נהגה לגנות את תרבות הפנאי הקפיטליסטית – ובכל זאת לא נרתעה ההנדסה התרבותית הציונית מלעשות בה שימוש לפי הצורך . נשפי הפורים של אגדתי בשילוב עם קק " ל היו דוגמה מובהקת ביותר למעורבותם המעמיקה והולכת של המוסדות הציוניים ביצירת תרבות הפנאי החדשה . העצמה הבלתי רגילה שצברו נשפי אגדתי בשדה הכללי של נשפי הפורים נבעה בין השאר מיכולותיו הארגוניות ומשיתוף הפעולה המתוחכם עם הלשכה המקומית של קק "ל בתל אביב . הוקם מנגנון ארגוני משותף שסייע לנשפים הן בהון אידאולוגי סמלי , באמצעות שמה של קק " ל והבטחת התרומה בקניית הכרטיס באופן שהשתתפות בנשף הייתה שותפות באמנה החברתית הציונית ; והן בהון ממשי , כשקרן קימת סיפקה שירותי משרד ופרסים וכן שותפות מלאה בהוצאות , עם חלוקת ההכנסות . שותפות זו יצרה את מה שהיה אז הלימינויד המובהק ביותר מבחינת האקלקטיות שלו ומבחינת הדגש שהושם בשעשוע , ובוודאי אחד ממפעלי התרבות החשובים ביותר של אותה העת , שהדיו מגיעים עד ימינו . אמנם בזיכרון הקולקטיבי – לא רק דהיום אלא גם של בני התקופה – נזכרים הנשפים כ " נשפי אגדתי " , אבל עיון זהיר בידיעות שהתפרסמו בעיתונים וב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב