עלייתם ונפילתם של נשפי הפורים בתל־אביב, 1936–1919

בשנת 1921 התקיים , ככל הנראה לראשונה , " נשף מסכות של מר אגדתי בתאטרון ' עדן ' . כ 500 נאספים – כולם מוזמנים ... " בשנה זו , השנה הראשונה , עדיין לא 23 ראו למשל בורדיה , 2005 עמ ' . 119 - 113 24 אגדתי ניסה – בהצלחה חלקית – ליצור אמנות מחול עברית ייחודית , שתשלב מוטיבים מזרחיים ויהודיים מזרח אירופיים עם מחול אקספרסיוניסטי . ראו מנור . 1986 יש המגדירים אותו אמן אוונגרדי ופוסט מודרני . ראו אשל , 1991 עמ ' . 11 כמו כן הוא עשה כמה ניסיונות חלוציים בתחום הקולנוע העלילתי והתיעודי . ראו שניצר , 1994 עמ ' ; 63 , 34 גרוס וגרוס תשנ " ב , עמ ' . 160 - 135 , 82 - 80 , 12 על אגדתי , חייו ואמנותו ראו מנור , 1986 עמ ' ; 12 אשל , 1991 עמ ' . 14 - 11 25 על " הפנינג " כתאטרון סביבתי ראו . Schechner 1968 , pp . 41 - 43 , and note 10 כן ראו בפרק הבא . 26 " חג הפורים ביפו " , הארץ י " ח אדר ב תרפ " א , . 28 . 3 . 1921 ב 1920 הופרעו החגיגות בשל אירועי תל חי בי " א אדר . התאפיין הדיווח על הנשפים באותה רוח מיתולוגית שהייתה בהמשך לחלק בלתי נפרד מסיפורם של נשפי אגדתי והבדילה אותם מכל השאר . ובכל זאת , כבר בדיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב