סיכום: תרבות פנאי ובניין הלאום

התחלתה הצנועה והמהוססת של הקולטורה העברית ביפו של תחילת המאה העשרים הייתה למעשה חלק מניצני היווצרותה של תרבות פנאי מודרנית המצטיינת בחלוקת עבודה מורכבת , המאפיינת את הספרה הציבורית המודרנית המדגישה התמקצעות וחלוקת כל תפקיד לתפקידי משנה – כמו תפקיד ה " אפר " המקצועי , במקום שהשחקנים יתאפרו בעצמם . הבניית הזהות הלאומית החלה אפוא בתוך הספרה הקהילתית , והייתה מעורבת באופן הדוק בהיווצרותה של ספרה חברתית מובחנת המיועדת לבידור . חשיבותה של תרבות זו בתולדות התרבות העברית החדשה נובעת מן השילוב הלא שגרתי שאפיין אותה בין בידור מזוקק ובין גיוס לאומי אידאולוגי , שהתבצע הן באמצעות התשלום בכניסה לנשפים , שהכנסותיהם היו מיועדות למטרות אידאולוגיות , הן – נבדלות תרבותית . ראו לב טוב , 2007 עמ ' . 120 - 118 על " הפועל הצעיר " כמרכז תרבותי חוצה מעמדות ראו שביט תשנ " ח . 85 ראו רש " י לבראשית כה , . 22 86 ראו אריסטו תש " ז , עמ ' . 19 - 18 עוד על מתח זה ראו למשל לב טוב , 2007 עמ ' . 129 במידה מועטה – באמצעות ההטפה האידאולוגית המפורשת בנשפים עצמם , אבל בעיקר באמצעות הביקורת החברתית שנמתחה בהם , שכוננה אותם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב