"בית כנסת ברחוב": תל אביב כספרה ציבורית ואתר הבניית זהות

במהלך התקופה הנידונה במחקר זה ( 1936 - 1908 ) עבר המרכז הדמוגרפי והכלכלי של היישוב היהודי במהירות לאזור החוף של ארץ ישראל , ותל אביב נעשתה ל " אזור הליבה " שלו , כלומר , לאזור שלאנשים היושבים ופועלים בו נודעת השפעה על חייהם של יושבי אזורים אחרים . לענייננו , תל אביב הייתה מוקד ייבוא תרבות הפנאי הקפיטליסטית לארץ וכן מוקד הדת האזרחית והמצאת המסורות . בתל אביב התפתחה הספרה הציבורית היהודית , ולפיכך הייתה העיר אתר הבניית זהות עיקרי לא רק במובן הגאוגרפי אלא גם במובן האידאולוגי . כיצד ניתן לאפיין את האידאולוגיה הציונית העירונית ? טרואן עומד על כמה מוטיבים אידאולוגיים הנוגעים להיבט התכנוני והפיננסי , ואלו הם : ההנחה שהעיר נבראה " מן החולות " ומבקשת לשלוט על טבע עוין ; שיטת הקולוניזציה של הארץ " קפיטליזם לאומי " , הן מבחינת עיצוב המרחב והן מבחינת שיטות גיוס ההון . ראו כץ , 1989 עמ ' . 178 ראו גם . Katz 1986 ובעיקר ראו לבסקי תשס " ב , עמ ' , 14 - 7 בייחוד הערה . 20 58 ראו בעיקר הלמן , 2007 עמ ' . 172 - 138 59 ראו ; Kellerman 1993 , pp . 132 - 141 גונן תשס " ג . 60 המושג הזה מובא כאן בהמשך לניתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב