נספח שיקום הציונות הדתית – כיצד?

משה אונא האם קיים כיום בסיס רעיוני משותף לפלגים השונים של הציונות הדתית ? רבים המפקפקים בכך . חילוקי – דעות עמוקים קיימים בשאלות מרכזיות כגון שלמות הארץ , חינוך ועוד . מאידך מתפשטת יותר ויותר הכרה , ששיקום הציונות הדתית כגורם הנושא בשורה לכלל ישראל וממלא תפקיד חיוני בעם אפשרי רק , אם ניתן יהיה לאחד את בעלי הדעות השונות במסגרת אחת בעלת כושר פעולה . אף אחד מן הפלגים לא יגיע בכוחות עצמו למעמד זה . איחוד כזה הוא בלתי אפשרי אם אין בסיס רעיוני משותף לכולם והוא בעל תוכן ומשמעות במידה כזאת שיצדיק הליכה ביחד , גם אם משאירים מקום לדעות השונות , בעניינים השנויים במחלוקת . שיקום הציונות הדתית תלוי , אפוא , בראש וראשונה ביכולתה ליצור את הבסיס הרעיוני , המאחד את כל הציונים הדתיים : כשהם מתייצבים עליו הם עשויים להוות גורם ציבורי בעל דמות משלו ובעל עוצמה הנובעת מן הייחוד שבו ולא מן היכולת לנצל קוניונקטורה מפלגתית . רק בשורה שניה עומד תיקון הענינים האירגוניים , שהשתבשו בצורה חמורה . המאמצים להבראה הנעשים תוך ראיית המצב האירגוני בתחום בלעדי הדורש שינוי רדיקאלי לא יצליחו . בלי לזלזל בצורך הדחוף לבטל את ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן