4. מרכזיות הכלל

התודעה הדמוקרטית של הוגי הקיבוץ הדתי קשורה בטבורה בתפיסתם החברתית : האישיות הדמוקרטית איננה מורמת מעם אלא חיה וחשה את דופק החברה בהיותה מעורה בו . תחושת ההשתייכות לקהיליית הקיבוץ הדתי מבטאת את המעגל הראשון של ההשתייכות החברתית , אך אין היא נעצרת שם . תחושה זו אמורה להביא את האדם להבנה שהוא חלק מקולקטיב רחב , מעם , ואין הוא יכול להתנתק ממנו . בקשת האחדות והסתייגות מראייה סקטוריאלית , נוסף על ראיית הדת כתופעה קולקטיבית במכתב ששלח למערכת ' הצופה ' הוא קובל שאין דיני הצניעות נשמרים בקפדנות בקבוצות הדתיות , ואף שהחברים שומרי מצוות ומקדשי שם שמים , ' בענייני צניעות עוד רובצת עליהם טומאת הגלות , והרבה טבילות במי הדעת צריכים אנו כדי להיטהר ' . בהמשך הוא מעיד שקיבל הוראה מרבו , הרב צבי יהודה הכהן קוק , ' לפעול לרוממות ציבורנו באמונה ובמצוות , אף זרזני להסביר ולברר את המידה הישראלית היסודית של צניעות בכלל ובעניין זה בפרט , מה שיביא להופעתה השלמה ' . אבינר , עם כלביא , ס ' שלו , עמ ' . 293 מעבר לשאלה החברתית וההלכתית של השחייה המעורבת , ניתוח דבריו של הרב אבינר חושף פער יסודי בין האידיאולוגיה הרא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן