3. דמוקרטיה ושוויון

בסעיף הזה אבקש להרחיב את היריעה על דרכי פרשנותו של בעל התודעה הדמוקרטית את מבנה החברה הדתית . נדון בסוגיית החברה המעורבת – זו הייתה לאחת הסוגיות החברתיות – דתיות אשר הקיבוץ הדתי ביקש לפתור להלכה ולמעשה באורח החיים הקיבוצי . אונא לא דן בסוגיה הזו בהרחבה , אך תמך בקיום חברה מעורבת ובחיי התרבות והדת המשתמעים ממנה . פריסת השיקולים שעלו בקיבוץ הדתי בנושא זה , אף שאינם קשורים ישירות להגותו של אונא , יש בהם כדי לתאר בהרחבה את העולם הדתי והחברתי שבו חיו ופעלו הוא וחבריו , ובעיקר יש בהם כדי להבהיר עד כמה החשיב הקיבוץ הדתי את הצורך בחידוש ובעצמאות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן