2.1 'כוונות התורה'

התודעה הדמוקרטית מעצבת אישיות דתית הרואה את עצמה מסוגלת ואף מחויבת לבחון את ערכי היהדות באור חדש ולהשקיף עליהם מתוך בקשה למצוא להם מקום במסגרת רוב תחומי החיים הקונקרטיים . דומה שראשיתו של המהלך הזה בהגיגים הראשוניים שקדמו להקמת הקבוצות , במסגרת מה שכינינו ' תורת שלוש התחושות ' ) פרק ג ( . ניצנים אלה מסמנים את שאיפת הפרט לאוטונומיה ביחס למקורות הסמכות הדתיים . שאיפה זו באה לידי ביטוי גם במתן לגיטימציה דתית לבחון באור ביקורתי את המוסדות היהודיים הקיימים ואת המסכת הרעיונית העומדת ביסודם וגם בהכרת התחושות של הפרט כמנגנון ביקורתי אמין . 16 אונא , שותפות של אמת , עמ ' . 336 - 335 כיצד נטלו לעצמם הוגי הקיבוץ הדתי את הזכות לפרש מחדש את ערכי היהדות ללא הסתמכות על כתבים מקודשים או על רבנים בעלי סמכות ? מהם הרעיונות שעמדו ביסוד המהלך הנון – קונפורמי הזה ? האם ביקשו להציב לעצמם גבולות פרשניים ולהבדיל את עצמם מפרשנויות לא אורתודוקסיות שרווחו באותם הימים בגרמניה ? האם פעלו ללא התחשבויות ממסדיות ? כמו בשאלות אחרות על זהותו הדתית של הקיבוץ הדתי , כך גם בשאלה זו עולים קולות שונים המדגישים הדגש שונה את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן