1. התודעה הדמוקרטית הדתית: בין עוצמה לענווה

ובתעשייה , הוא מותח ביקורת חריפה על הציוויליזציה הטכנולוגית וממקד את ביקורתו במושג ' חידוש ' : ' חידוש שערכו בעצם היותו חידוש . חידוש הפוסל את האתמול לא מפני שהוא פחות – ערך כי אם בגלל עצם העובדה שהוא כבר קיים ונמצא ואיננו חדש . סם החיים שלהם הוא החידוש , והכוח הדוחף – הרצון לחדש ' . התודעה הטכנולוגית מצמיחה עיוות תאולוגי בכך שהיא מביאה את האדם לראות את עצמו ריבון לכול : ' האדם –היוצר השכיח את האדם – היציר ... אבד לו אותו כוח האיזון הבא לידי ביטוי בפסוקים : ' מה אנוש כי – תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו , ותחסרהו מעט מאלקים וכבוד והדר תעטרהו ' ) תהלים ח , ה - ו ( . תחושת העוצמה והשלטון ותחושת החובה לכבוש את העולם הם מן האפיונים הבולטים של תודעת האדם המודרני . אונא , המגלה התנגדות לתודעת המדע המודרני ) ולא לשימוש בממצאיו ( , דוחה את הדגם האנתרופוצנטרי וגורס שבתודעה הדתית ' האדם אינו מרכז היקום ' . מלבד היותה משקל נגד לתחושת הסופיות הדתית , תודעה זו פועלת גם להתפוררותן של המסגרות החברתיות . לדעתו , פער עצום שורר בין תודעה זו לבין התודעה החברתית , הפועלת לשילוב הפרט בתוך הכלל ולהדגשת המקשר והמחב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן