4.1 העבודה ושחרור האדם

המרכיב השלישי , פרי התודעה הסוציאליסטית , הקורא לראייה חדשה של הערכים היהודיים והתאמתם לחיי קיבוץ הוא ערך העבודה . אף את מעמדה אונא בוחן בעולם היהודי לאור תובנות סוציאליסטיות . סוגיית העבודה תופסת מקום מרכזי בהגות הסוציאליסטית . החידוש בה הוא הניסיון לראות בעבודה מרכיב יסודי של חיי האדם , ולא רק אמצעי פרנסה או גזרה פטאלית בשל טבעו הגופני של האדם . ההגות הסוציאליסטית עומדת בניגוד קוטבי לתפיסה היוונית , הרואה בעבודה פעילות משפילה משום שהיא מזכירה לאדם את נחיתות הגוף , על מגבלותיו וצרכיו ) על כן העדיפו היוונים להטיל אותה על עבדים ( . ההשראה הפילוסופית לתפיסה הסוציאליסטית נמצאת בפילוסופיה המרקסיסטית , הרואה בכוח העבודה של האדם את הדרך לעיצוב התודעה ולמימוש העצמי , ובלבד שזה אינו מנוצל על ידי האידאולוגיה הקפיטליסטית , היוצרת ניכור בין האדם לבין עבודתו . העבודה , לפי מרקס , היא חלק אינטגרלי מחייו הפרטיים של האדם ופועלת את פעולתה הן על האדם הפרטי והן על היחסים הבין – אישיים ועל החברה הסובבת . הגל פיתח את רעיון הטרנספורמציה העובר על האדם באמצעות העבודה . רעיון זה בא לידי ביטוי בייחוד בדיאלקטיק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן