2. היהדות כדת קולקטיבית

בהגות הסוציאליסטית הדתית שפיתחו הוגי הקיבוץ הדתי בלטו הקשר ההדוק שבין הדת לחברה והתפיסה שהמצב האידאלי הוא חפיפה מלאה בין סדרי החברה לבין החיים הדתיים . התודעה הסוציאליסטית הציבה לפניהם אידאל חברתי חדש : תפיסה חדשה של היחסים שבין היחיד לחברה . תודעה זו פקחה את עיניהם לביקורת על מצב החברה בעולם היהודי , והיא שעמדה ביסוד קריאתם לשינוי חברתי כולל של חברה זו . בכך הם התמרדו נגד הדגם הדתי שרווח בזמנם , שמיקד את הפעילות הדתית בארבע אמותיו של היחיד : הדברים שאנו רגילים לכנותם בשם ' עניני דת ' ודאי שהם חשובים בעיצוב דמות החברה שלנו , ברעיונותיה ובהתהוותה . ברם , מה שמציין את הקבוצה הדתית 32 פישמן , התהוות , עמ ' . 80 - 79 33 דוגמה לכך אפשר למצוא בהגותו של מאיר אור , יליד לטביה ומראשוני טירת צבי . אור מתאר את ראשיתו של הקיבוץ הדתי בשפה חסידית המדגישה את רעיון ההתעלות הנפשית של היחיד : ' ראשיתו של הקיבוץ הדתי נעוץ בלי ספק בראשיתה של דרך תנועת העבודה הדתית בכללה . אותם כסופי הנפש לעולם שכולו טוב , השאיפה העילאית לצדק ויושר מופשטים – הם שהולידו את הרעיון של הקבוץ הדתי ... האמונה , כי תעודת האדם היא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן