1. הסוציאליזם הקיבוצי כמימוש 'העצמיות היהודית'

בעיני אונא , הופעתה של זהות דתית חדשה הייתה מחויבת המציאות כדי להבטיח את העתיד ואת הרלוונטיות של היהדות בעולם משתנה . זהות זו , השואבת את לשדה מן התרבות היהודית , מצרפת לתכנים המסורתיים מרכיבים חדשניים ומשווה להם פנים ביטוי בקיום משקינו השיתופיים הם בעינינו גופי הלכות אורח חיים ויורה דעה ' , מתוך : אדמנית , הזרם ונגדו , עמ ' . 88 וראו נוסבכר ) נחלון ( , ההד , כרך יג , מס ' , 9 - 8 אייר - סיוון , תרח " ץ , עמ ' ו - ז . לסיכום הדעות ראו סילברמן , החינוך בקיבוץ הדתי . 10 ראו פישמן , יהדות וכלכלה . על גוסטב לנדאואר , ראו זליגמן וגורן , לנדאואר ; זליגמן , גוסטב לנדאואר היהודי ; זליגמן , ההשקפה החינוכית ; קולת , אין להחיות . 11 היחס אל בובר היה אמביוולנטי משום שמצד אחד הוא ייצג סוציאליזם דתי ונתן מקום לחוויות דתיות במסגרת החברותה , אך מצד אחר רוחניות זו , בעלת נטיות אנטינומיסטיות , לא תאמה את המשנה הדתית – הלכתית של חוגי בח " ד ) ברית חלוצים דתיים ( ושל הוגי הקיבוץ הדתי , שהושפעו רובם ככולם מתפיסותיו של ליבוביץ בהיותו אף הוא מראשי בח " ד . הרב א " ש ) אליעזר שמשון ( רוזנטל כותב בעיתון של רוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן