בפתח השער

' הרצון להגדרה עצמית וליצירה עצמית היא תחילת תנועתנו ' . ' נראה לנו שחידוש חיי הדת בעם ישראל יכול לבוא רק מקרב ציבור מאורגן המרגיש את עצמו כנושא של הערכים האלה . מתוך כך , אנו רואים את עצמנו כחלק החלוצי ההולך לפני הציבור הדתי הכללי בדרכו לחידוש פני היהדות המסורתית , חידוש ערכי הדת והמסורת ושילובם בצורות החיים החדשות והמחודשות בארץ ... כל אלה הן התחלות , הניצנים של יצירה חדשה . אם מותר להשתמש בתמונה , הייתי אומר : אנו גזמנו את העץ אבל הנוף נשאר בשלמותו . עכשיו מופיע לבלוב חדש . אנו מקווים שהלבלוב החדש יביא אחריו גם את הפרי היאה לעם העתיק , שיהיה בו חידוש אמתי על יסוד הערכים העתיקים של היהדות . ברור לנו , שאנו במידה גדולה הננו רק דור ההכנה , דור ההתלבטות , דור הגישוש , דור חיפוש הדרך , שבוודאי לא ימצא בכל את הפתרון הראוי , ויהיו פתרונים שישתנו במשך הזמן . עיקר הדבר , שאנו הולכים בדרך המקשרת את החיים המחודשים , את היצירה הסוציאליסטית , את היצירה המשתתפת בפועל בבנין הארץ , עם הערכים המסורתיים ; אנו מבססים אותה עליהם וממזגים את שניהם , ואנו תקוה שמזיגה זו תעלה יפה ' . בפרקים שלהלן מוצגת תעו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן