1.3 החלוציות המדגימה

בשלושה תחומים תהיה הקבוצה הדתית חברת מופת ומורת דרך לחברה הלא – קיבוצית : ' תיקון המיבנה החברתי , תיקון אבני בניין החברה ויסודותיה , תיקון המשטר הדמוקרטי ' . התרומה של הקבוצה הדתית היא אפוא כחברה לדוגמה , ולא כחברה מתערבת . ב 'תיקון אבני בנין החברה ' אונא מתכוון לקידום הפרויקט הסוציאליסטי בחברה , שלדבריו הואץ בתקופה שבין שתי מלחמות העולם וזכה לקידום מדיני וכלכלי ) בנושאים כגון מדינת הסעד , שכר מינימום , משק ממלכתי ומניעת אי – השוויון ( . אמנם אין אפשרות להוכיח שהייתה לקבוצה השפעה ישירה על שינוי זה , אבל אונא מניח שחוויית הניסוי הקיבוצי של רבים מן החברה הישראלית תרמה את שלה למהפכה . המופתיות של הקבוצה מצויה : באופיה כ ' חברה אורגנית ' , המנווטת את קיומה מלמטה , ולא על פי הכוונה מלמעלה ; ובהיותה חברה דמוקרטית הדואגת לקיומו של הפרט ולרווחתו ) לצרכיו ולשאיפותיו החיוביים ( והמבקשת ' לטפל בו לא כבורג במכונה אלא כבן אדם ' , וזאת בלי לפגוע 22 אונא , שותפות של אמת , עמ ' . 51 23 טענה זו כמובן חלשה ביותר , ואונא יודע זאת . אין כל ספק ששינויים כבירים כאלה אינם פרי התפנית המקומית בלבד , אלא תוצאה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן