1.1 תחושת העצמיות של המיעוט

אונא קובע שכדי לדון בדרך ההשפעה הראויה ולברר את היחסים ההדדיים בין הגוף החברתי הקטן לגוף החברתי המקיף , קודם כול יש לבחון את ה ' פנים ' של הגוף החברתי הקטן : ' יש לשים לב ל ' פנים ' של שני הגופים , בראש וראשונה לפנימיותו של המיעוט הרוצה להשפיע , למהותו ולתחושתו העצמית ' . מה פירושן של מהות זו ושל תחושה עצמית זו ? נדמה שאלו משקפות את המהות החברתית , כלומר את הזהות החברתית הייחודית כחברה שיתופית המעצבת בעצמה ולעצמה את אורחות חייה ואת המשטר שלה . זוהי חברה שרכשה את מה שאונא מכנה ה ' אינסטינקט נמנע המישגה היודע להבחין בין הטוב והנכון לקבוצה ובין מה שמזיק לה וגורם לה שתסטה מדרכה ' . התחושה העצמית היא לפי ההקשר הכללי של הדברים , 4 לניתוח מאלף של תופעת האליטיזם בתנועה הקיבוצית והשפעותיה ראו בן רפאל , מהפכה לא טוטלית , פרק חמישי . 5 אונא , שותפות של אמת , עמ ' . 44 6 אונא , שותפות של אמת , עמ ' . 46 7 אונא , שותפות של אמת , עמ ' . 7 אותה ההערכה העצמית ומידת המוטיבציה לפעול למען הזולת : ' אין השפעה של הפרט ולא של ציבור אם אין חשים את ה ' שליחות ' והדחיפה הפנימית ) בהסתייגות מסויימת אפשר לומר גם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן